Visitors
Today
106
Yesterday
95
This Month
295
Last Month
2,866
This Year
11,846
Last Year
0
จำนวนผู้เข้าชม : 4,238

e-Book

# Call Number ชื่อ ผู้แต่ง วันที่
1 HF 5549 พ517ก 2565 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิสรัปชัน [Cu-eBook] พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ 2022-09-10 11:47:00
2 HF 5416.5 ณ342ก 2565 กระบวนการตั้งราคาถอดรหัสแนวคิดสู่การปฏิบัติ [Cu-eBook] ณัฐพล อัสสะรัตน์ 2022-09-10 11:18:00
3 HF 5548.32 ศ668ฟ 2565 Facebook Advertising 2nd edition ยิงแอดตรงเป้า จ่ายเบาๆ ให้ดังและขายดี [Cu-eBook] ศุภณัฐ สุขโข 2022-09-10 11:00:00
4 HF 5415.1265 ณ342ด 2565 Digital Marketing Concept & Case Study 7th Edition [Cu-eBook] ณัฐพล ใยไพโรจน์ 2022-09-10 10:41:00
5 HD 9696.2.U64 ค349ค 2563 Tim Cook : อัจฉริยะผู้พาแอปเปิลสู่อนาคตใหม่ [Cu-eBook] Leander Kahney 2022-09-09 14:40:00
6 HF 5386 ป525ล 2563 ลูกรวยสอนพ่อ [Cu-eBook] ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี 2022-09-09 11:35:00
7 HF 5549 ณ242ย 2564 20 คำถามเพื่อการบริหารผลงานองค์กรเรื่องกำไร [Cu-eBook] ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2022-09-09 11:18:00
8 HD 30.28 พ281ศ 2564 ศิลปะการจัดการ [Cu-eBook] พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ 2022-09-09 10:43:00
9 HD 30.28 บ773อ 2564 Invent & Wander : แนวคิดและชีวิตของผู้ก่อตั้ง Amazon.com [Cu-eBook] Jeff Bezos 2022-09-08 16:20:00
10 HF 5386 ภ363ค 2564 คิดแบบอัจฉริยะ ทำแล้วรวยแบบมหาเศรษฐี [Cu-eBook] ภัทระ ฉลาดแพทย์ 2022-09-08 16:07:00
11 HD 30.28 ข643น 2565 นวัตกรรมการบริหารเชิงกลยุทธ์ [Cu-eBook] เขมมารี รักษ์ชูชีพ 2022-09-08 15:48:00
12 HD 30.25 ส732ก 2565 การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ [Cu-eBook] สิริอร เศรษฐมานิต 2022-09-08 15:15:00
13 HF 5415.1265 ศ686ด 2565 ดันเว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ในใจลูกค้าด้วย SEO [Cu-eBook] ศุภณัฐ สุขโข 2022-09-08 14:28:00
14 HG 4026 ธ469ร 2565 รู้อย่างนี้ มีเงิน 1,000,000 ตั้งนานแล้ว [Cu-eBook] ธัญวรรณ ศรีจันทรา 2022-09-08 12:00:00
15 HD 38.2 จ189จ 2565 จากเด็กฝึกงานสู่ผู้จัดการ @Facebook [Cu-eBook] Julie Zhuo 2022-09-08 11:24:00
16 HF 5415 ณ342ค 2563 Content Marketing : ฝังแน่นในอ้อมใจ สร้างยอดขายได้จริง ๆ [Cu-eBook] ณัฐพล ใยไพโรจน์ และอาราดา ประทินอักษร 2022-09-08 10:58:00
17 TK 5105.886 ศ686ท 2563 Twitter advertising ทวิตแอดให้ปัง ดังได้อย่างมืออาชีพ [Cu-eBook] ศุภณัฐ สุขโข 2022-09-08 09:30:00
18 HF 5415.1265 ศ686ป 2564 เปลี่ยนการค้นหาให้กลายเป็นยอดขาย ดันเว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ด้วย Google Ads 3rd Edition [Cu-eBook] ศุภณัฐ สุขโข 2022-09-08 09:01:00
19 HD 1375 ฐ329ส 2564 33 กฎทองของการลงทุนเก็งกำไรคอนโดแบบตัวจริง [Cu-eBook] ฐิตารีย์ ประดิษฐพลการ 2022-09-07 16:01:00
20 HF 5415.1265 ศ686ย 2565 YouTube & Video Marketing [Cu-eBook] ศุภณัฐ สุขโข 2022-09-07 15:52:00
21 HG 179 ป542ส 2564 Smart Saving Smart Investing [Cu-eBook] ปาจรีย์ ปานขาว 2022-08-24 15:42:00
22 HG 4661 ส838ห 2564 หุ้นพลิกชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม่) [Cu-eBook] สุภาพงษ์ นิลเกษ 2022-08-24 14:26:00
23 HG 4661 ค331จ 2564 จิม โรเจอร์ส อินเดียน่า โจนส์แห่งวอลล์สตรีทมองโลกอนาคตของญี่ปุ่นอย่างนักลงทุน [Cu-eBook] Kazumoto Ohno 2022-08-24 13:52:00
24 HD 1375 ล793ล 2564 ลงทุนอสังหาฯ ให้เช่า สบายแบบ เสือนอนกิน [Cu-eBook] Roy Rewson และ Michael Vickca 2022-05-12 14:59:00
25 HD 57.7 ด442ภ 2564 ภาวะผู้นำดิจิทัล [Cu-eBook] ดาวรุวรรณ ถวิลการ 2022-05-12 13:33:00
26 HG 1710 อ955ด 2565 The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง [Cu-eBook] Saifedean Ammous 2022-05-07 16:07:00
27 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Youtube for Business Online Video Marketing for any business Michael Miller 2020-08-29 16:06:00
28 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น 101 Ways to Build a Successful Network Marketing Business Andrew Griffiths 2020-10-27 14:56:00
29 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Business Analytics for Managers: Taking Business Intelligence Beyond Reporting Gert Laursen 2020-10-27 15:01:00
30 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น The 30 Day MBA: Your Fast Track Guide to Business Success Colin Barrow 2020-10-27 15:05:00
31 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Business hack: the wealth dragon way to build a successful business in the digital age John Lee 2020-10-27 14:51:00
32 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide Project Management Institute 2020-10-27 14:45:00
33 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น BUSINESS PLAN Business plan business plans handbook vol 6 l m pearce thomson William Harmer 2020-10-27 14:40:00
34 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Key Business Analytics: The 60+ business analysis tools every manager needs to know Bernard Marr 2020-10-27 14:35:00
35 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Start and Run A Business From Home: How to turn your hobby or interest into a business (Small Business Start-Ups) Paul Power 2020-08-29 15:53:00
36 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น The Rules of Work: A Definitive Code for Personal Success Richard Templar 2020-08-29 15:42:00
37 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Real Business Plans & Marketing Tools: Samples to Use in Starting, Growing and Selling Your Business Anne McKinney 2020-08-29 15:57:00
38 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage Mel Robbins 2020-08-29 15:01:00
39 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Introduction to Business Lawrence J. Gitman 2020-07-24 10:02:00
40 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Business Ethics Stephen M. Byars & Kurt Stanberry 2020-07-24 09:52:00
41 eBook Packages, Free textbook สำนักพิมพ์ให้บริการเฉพาะช่วง COVID-19 เท่านั้น Principles of Management David S. Bright 2020-07-24 10:08:00
42 HF 5548.32 อ770 e-Commerce Startup ทีเดียวตอบโจทย์ ETDA ช่วยได้ เพิ่มเครดิตให้ร้านค้าพร้อมกระตุ้นยอดขายออนไลน์ให้ยั่งยืน [ETDA eBook] - 2021-12-24 15:54:00
43 HD 62.15 ณ342ค 2564 คลุกวงใน TQA เคล็ด (ไม่) ลับขององค์กรชั้นเลิศ [Cu-eBook App] ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐพงษ์ 2021-12-22 18:18:00
44 HF 5415.13 จ423ม 2564 Marketing technology trend 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค [Cu-eBook App] จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ 2021-12-22 16:28:00
45 HF 5415.1265 ศ686ด 2564 ดันเว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ในใจลูกค้าด้วย SEO [Cu-eBook App] ศุภณัฐ สุขโข 2021-12-22 16:11:00
46 HF 5415.1265 ศ686ย 2564 YouTube & Video Marketing ศุภณัฐ สุขโข 2021-12-21 16:54:00
47 HF 5549 ข771ร 2564 เรื่องคน เรื่องใหญ่ By HR Designer เขี้ยว-HR Designer 2021-12-21 16:19:00
48 HD 1375 ป445ล 2564 ลงทุนคอนโด ยุค New normal ให้ได้กำไรหลักล้าน ปารณีย์ คชพร 2021-12-21 15:28:00
49 HF 5386 พ638ธ 2561 ธุรกิจสร้างสุข พิชชารัศมิ์ Marumura 2021-12-16 18:03:00
50 HD 30.28 พ111ก 2542 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์ 2021-07-08 16:42:00
51 HD 56.25 พ479ส 2545 เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators พสุ เดชะรินทร์ 2021-07-08 16:11:00
52 HC 445 พ778ศ 2562 เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี พิสิฐ ลี้อาธรรม, นุสิฐ ลี้อาธรรม และเพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร 2021-07-06 16:31:00
53 HD 1375 ก412ห 2562 The airbnb story ห้องว่างสร้างธุรกิจหมื่นล้าน Leigh Gallagher 2021-07-06 15:50:00
54 HD 30.28 ธ641ค 2548 คัมภีร์ 100 กลยุทธ์ ธีรยุส วัฒนาศุภโชค 2021-07-06 13:29:00
55 HF 1008 พ147ส 2548 42 นวัตกรรมทางธุรกิจ : ยุทธวิธีสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง พงษ์ ผาวิจิตร 2021-07-06 12:30:00
56 HD 30.28 น785ก 2563 การบริหารดาวเด่นและเส้นทางสู่ผู้บริหารระดับสูงในมิติทางเศรษฐศาสตร์ เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) 2021-07-02 17:03:00
57 HD 30.28 ส722ก 2555 กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน ! สิทธิชัย ฝรั่งทอง 2021-07-02 16:34:00
58 HF 5429 ฐ312ก 2548 การจัดการซัพพลายเชน สำหรับธุรกิจค้าปลีก ฐาปนา บุญหลัก 2021-07-02 15:38:00
59 HG 4521 ส439ล 2556 ลงทุนให้รวยสไตล์ วอร์เรน บัฟเฟตต์ Larry E. Swedroe & Carl Richards 2021-07-01 16:25:00
60 HD 30.28 ส818ป 2562 เปลี่ยนให้โต GO! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล Sunil Gupta 2021-07-01 15:54:00
61 HE 5620 ล262อ 2562 Uber กลยุทธ์ครองโลก Adam Lashinsky 2021-07-01 15:24:00
62 HD 61 ช446ก 2550 การบริหารความเสี่ยง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2021-06-30 17:17:00
63 T 58.64 ช138ก 2550 การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร : เอกสารตำราหลักประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ 2021-06-24 14:37:00
64 TS 156.8 ก677ก 2563 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 2021-06-24 14:02:00
65 HF 5415.5 อ893จ 2563 จิตวิทยาบริการ เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2021-06-24 13:22:00
66 HD 39.5 ส642ห 2552 หลักการจัดการ Supply : การจัดหาเชิงกลยุทธ์ สาธิต พะเนียงทอง 2021-06-23 15:59:00
67 HF 5438.5 ส248ก 2554 กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2021-06-23 16:42:00
68 HF 5387 จ482จ 2555 จริยธรรมทางธุรกิจ จินตนา บุญบงการ 2021-06-23 15:27:00
69 HD 38.5 S27T 2012 The competitive advantage of customer centricity Sathit Parniangtong 2021-06-23 15:05:00
70 HF 5415.13 K74M 2010 Multicultural marketing management Kritika Kongsompong 2021-06-23 13:24:00
71 HD 58.6 ซ711ว 2563 รู้ลึกฝึกเคล็ดลับการต่อรอง Adam Sia 2021-06-23 12:51:00
72 HF 5415 ด493ม 2556 Marketing ต้องรู้ ดำรงค์ พิณคุณ 2021-06-22 18:15:00
73 HD 57.7 ซ711ค 2554 คัมภีร์สุดยอดศิลปะผู้นำ Adam Sia 2021-06-22 16:57:00
74 HF 5415.13 ก284บ 2552 บริหารการตลาดในพหุวัฒนธรรม กฤษติกา คงสมพงษ์ 2021-06-22 16:21:00
75 HF 5438.25 ม594จ 2555 เจ้าแห่งการขาย Ivan R. Misner & Don Morgan 2021-06-22 15:55:00
76 HD 30.28 อ442ว 2559 วิถีสตาร์ทอัพ: ถอดบทเรียนและความสำเร็จสตาร์ทอัพไทย อศินา พรวศิน 2021-06-22 14:53:00
77 HF 5548.32 ค145บ 2558 Business Coding โปรแกรมเงินล้านในโลกออนไลน์ คมกริช อารีย์ 2021-06-22 15:33:00
78 HF 5549.5.J613 พ146ส 2563 Smart JD (Smart job description) คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 2021-06-22 13:07:00
79 HD 30.29 น921ส 2560 Sprint สร้างไอเดียไหนก็ได้ใจลูกค้าใน 5 วัน Jake Knapp, John Zeratsky & Braden kowitz 2021-06-22 13:44:00
80 HF 5415.13 ส769ก 2563 การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด สุดาพร กุณฑลบุตร 2021-06-17 12:47:00
81 HF 5415.32 ธ621ก 2563 การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2021-06-17 11:18:00
82 HF 5415.2 ว862ว 2561 วิจัยการตลาด วุฒิ สุขเจริญ 2021-06-17 11:53:00
83 HD 30.23 ว596อ 2557 AHP การตัดสินใจขั้นสูง เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและความอยู่ดีมีสุขของมหาชน วิฑูรย์ ตันศิริมงคล 2021-06-16 15:32:00
84 HG 4521 อ771ส 2562 ส่องเซียน แกะรอยล้วงลึกกลยุทธ์ลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์ Yefei Lu 2021-06-17 10:56:00
85 HD 58.8 น785ก 2558 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง เนตร์พัณณา ยาวิราช 2021-06-16 15:12:00
86 HF 5387 น785จ 2560 จริยธรรมธุรกิจ เนตร์พัณณา ยาวิราช 2021-06-16 14:25:00
87 HF 5546 น785ก 2563 การจัดการสำนักงาน เนตร์พัณณา ยาวิราช 2021-06-16 14:04:00
88 HD 37.T5 น785ก 2560 การจัดการสมัยใหม่ เนตร์พัณณา ยาวิราช 2021-06-16 13:20:00