จำนวนผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ประจำปีการศึกษา 2565
 
ปีการศึกษา 2565
Aug 65
Sep 65
Oct 65
Nov 65
Dec 65
Jan 66
Feb 66
Mar 66
Apr 66
May 66
Jun 66
Jul 66
รวม
จำนวนผู้ใช้บริการ
-
79
222
121
67
77
99
215
37
74
          * หมายเหตุ   จำนวนผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า จำนวน ครั้ง/เดือน
Last updated : June 2, 2023 8:53 AM