จำนวนผู้เข้าชม : 1,746

หนังสือมาใหม่

# Call Number ชื่อ ผู้แต่ง วันที่
1 V จ758 เจาะข้อสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:42:00
2 K 3465 ค695 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:40:00
3 K 3465 ค695 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:38:00
4 JS 153.3 ค695 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:36:00
5 K 1370 ว559ล 2565 กฎหมาย ล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 13:29:00
6 HV 7816.55 ค695 คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:27:00
7 UA 10.5 ส979ห 2564 หลักยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โสภณ ศิริงาม 2022-09-10 13:25:00
8 K 1307 ร623ก 2564 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ รุ่งนภา อดิศรมงคล 2022-09-10 13:23:00
9 K 783 ว559พ 2564 กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 13:17:00
10 UA 10.5 ส979ก 2564 การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในศตวรรษที่ 21 โสภณ ศิริงาม 2022-09-10 13:15:00
11 KPT 4610 ค261 คัมภีร์ข้อสอบพนักงานสอบสวนและนิติกร นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายใน) ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:13:00
12 JS 153.3 ค695 2565 คู่มือสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:08:00
13 JS 153.3 ค695 2565 คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:06:00
14 JQ 1749.A5 ค695 คู่มือเตรียมสอบพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-09-10 13:03:00
15 HV 7816.55 อ785ส 2565 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริง อุดม สุขทอง 2022-09-10 13:01:00
16 K 5025 ว559ก 2564 อาญาพิสดาร เล่ม 2 หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206-398 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 12:55:00
17 K 5025 ว559ว 2565 วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ.ภาค 3 และ 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 12:53:00
18 KPT 1630 ธ677ค 2564 คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา : กรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดี ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ 2022-09-10 12:48:00
19 KPT 542 จ464ช 2564 ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว : แนวทางเรียงคำฟ้อง คำให้การและคำร้อง ฉบับสามี ภริยา (การสิ้นสุด) จิตฤดี วีระเวสส์ 2022-09-10 12:46:00
20 KPT 542 จ464ช 2564 ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว : แนวทางเรียงคำฟ้อง คำให้การและคำร้อง ฉบับสามี ภริยา เล่ม 1 จิตฤดี วีระเวสส์ 2022-09-10 11:59:00
21 K 7384.C8 ว559ก 2564 กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 2 : ซื้อขาย ขายฝาก ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง ตัวแทน (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 11:56:00
22 K 7384.C8 ว559ก 2564 กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 : บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วน-บริษัท ครอบครัว (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 11:53:00
23 K 5025 ว559ว 2565 วิ. อาญาพิสดาร เล่ม 1 : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษา ตาม ป.วิ.อ.ภาค 1 และ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 11:50:00
24 K 623 ว559ก 2565 วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 11:46:00
25 K 5025 ส459ก 2564 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558 - 2564 สหรัฐ กิติ ศุภการ 2022-09-10 11:43:00
26 K 5025 ว559ก 2564 อาญาพิสดาร เล่ม 1 หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา1-205 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 11:40:00
27 K 5025 ส854ป 2564 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับอ้างอิง) : ตัวบทคำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา และพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 2022-09-10 11:38:00
28 K 623 ว559ก 2565 วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-09-10 11:36:00
29 KPT 1672 ส284บ 2564 บัญชีระบุพยานกับข้อเท็จจริง (คดีแพ่ง-คดีอาญา) สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-09-10 11:33:00
30 K 906 ธ677ค 2565 คดีกู้ยืมเงิน (ภาคปฏิบัติ) ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ 2022-09-10 11:32:00
31 KPT 1822 ส195ห หลักการเขียนอุทธรณ์-ฎีกา คดีอาญา และรวมฎีกา-การขอขยายระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2526-2561 สนอง แก่นแก้ว 2022-09-10 11:29:00
32 K 623 ส752ห 2564 หลัก วิ.แพ่ง สุจิต ปัญญาพฤกษ์ 2022-09-10 11:26:00
33 K 720 ส284ค 2564 คดีเช่าทรัพย์ พร้อมด้วยกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติทรัพย์สินอิงสิทธิ พ.ศ. 2562 พร้อมกฎหมายกระทรวง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-09-10 11:11:00
34 K 720 ม123ก 2564 กฎหมาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ มณทิชา ภักดีคง 2022-09-10 11:08:00
35 KPT 641 ส284ก 2564 คดีกรรมสิทธิ์รวม สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-09-10 10:57:00
36 K 736 ส283ภ 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-09-10 10:56:00
37 K 5025 น414ก 2564 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ นันทัช กิจรานันทน์ และ เทียนศิริ บุญโชควิทูร 2022-09-10 10:54:00
38 K 5036 ส459ก 2564 กฎหมายอาญา : หลักและคำพิพากษา สหรัฐ กิติ ศุภการ 2022-09-10 10:52:00
39 K 5025 ส284จ 2564 จิ๊กซอว์ กฎหมายอาญา สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-09-10 10:50:00
40 KPT 4516 อ345ก 2564 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล 2022-09-10 10:38:00
41 K 5025 ส284จ 2564 จิ๊กซอว์ กฎหมายอาญา สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-09-10 10:31:00
42 K 2261 ป349 2564 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คณะวิชาการ The Justice Group 2022-09-10 10:24:00
43 K 5025 ส752ห 2564 หลักกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญา (หลัก วิ.อาญา) สุจิต ปัญญาพฤกษ์ 2022-09-10 10:21:00
44 K 623 พ684ค 2564 คำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 1 และบรรพ 2 (พร้อมบทบัญญัติภาษาไทยที่เป็นทางการ) พินัย ณ นคร 2022-09-10 10:02:00
45 K 623 บ423ป 2564 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แปลไทย-อังกฤษ บุญร่วม เทียมจันทร์ 2022-07-30 13:37:00
46 KPT 70 ภ669ส 2564 สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก ภูมีนาท ปาเบ้า 2022-07-30 13:35:00
47 JA 81 ป372 2564 ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 3 ลีโอ สเตร๊าส์ และโจเซ็ฟ คร็อปซีย์ 2022-07-27 13:01:00
48 JA 81 ป372 2564 ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 2 ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์ 2022-07-27 12:52:00
49 JA 81 ป372 2564 ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 1 ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์ 2022-07-27 12:49:00
50 KPT 4738 ก768ค 2564 คดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 2022-07-27 12:45:00
51 JQ 1745.A5 ศ321ร รวมกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ศักดา วัตตธรรม 2022-07-27 12:38:00
52 K 245 พ164ต 2564 ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ กฎหมายสี่มุมเมือง แพ่ง อาญา วิแพ่ง วิอาญา พงษ์สิริ ตาอินทร์ 2022-07-27 12:34:00
53 K 5025 ส283น 2564 แนวคิดและกฎหมายว่าด้วย หมายเรียก หมายอาญาจับ คัน ควบ ขัง จำคุกและปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล 2022-07-27 12:27:00
54 KPT 3510.5 ส832ห 2564 คดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-07-27 12:02:00
55 K 5025 ส459ก 2564 กฎหมายอาญา : คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย สหรัฐ กิติ ศุภการ 2022-07-27 12:00:00
56 JS 153.3 ภ669ส 2564 สรุปหลักกฎหมายที่ใช้ในการสอบท้องถิ่น ภาค ก ภูมีนาท ปาเบ้า 2022-07-27 11:58:00
57 K 2261 ส239ป 2564 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 2022-07-27 11:55:00
58 KPT 1580 ค695 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นิติกร ปฏบัติการ - 2022-07-27 11:51:00
59 JQ 1746 จ686 เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการกรมการปกครอง ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-07-27 11:47:00
60 KPT 1710 ป277ก การดำเนินคดีแพ่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประทีป ทับอัตตานนท์ 2022-07-27 11:44:00
61 KPT 886.3 ก277ห 2564 หลักกฎหมาย เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ กฤติญา สุขเพิ่ม 2022-07-27 11:41:00
62 KPT 4657 ส832ก 2565 การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-07-27 11:39:00
63 KPT 683 ส832ค 2564 คดีที่ดิน บทเรียนกรณีถุงกล้วยแขก สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-07-27 11:36:00
64 HV 7816.55 ค695 คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-07-27 11:25:00
65 JS 153.3 ค695 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 2022-07-27 11:21:00
66 KPT 68 ม456ค คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ มาโนช เหล่าเกษมสมพร 2022-07-27 11:15:00
67 K 559 ม453ค 2564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มานิตย์ จุมปา 2022-06-30 16:19:00
68 KPT 1630 ก768ต 2564 ตำราว่าความและการสอบใบอนุญาตทนายความ (เพิ่มเติม, กฎหมายใหม่ 2564) เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 2022-06-30 16:17:00
69 K 2100 อ688ค 2564 คำอธิบาย การฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค 1 อำพน เจริญชีวินทร์ 2022-06-30 16:15:00
70 KPT 1572 พ992ค 2564 คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ไพโรจน์ วายุภาพ 2022-06-30 16:14:00
71 KPT 948 ส284ก 2565 คดีการเล่นเชร์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-06-30 16:12:00
72 JC 596.2.T35 ค127ค 2565 คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณาธิป ทองรวีวงศ์ 2022-06-30 16:11:00
73 K 2261 ว559ก 2564 กฎหมายพยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-06-30 16:09:00
74 K 3990 อ686ก 2564 กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี อำนาจ วงศ์บัณฑิต 2022-06-30 16:08:00
75 KPT 80.C65 ค127ก 2564 กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 : ภาคความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ สแปม และความผิดอื่น คณาธิป ทองรวีวงศ์ 2022-06-30 16:05:00
76 K 3400 บ153ห 2563 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง บรรเจิด สิงคะเนติ 2022-06-30 16:04:00
77 K 1701 ก813ค 2564 คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2022-06-30 16:02:00
78 K 3641 ส832ก 2564 กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-06-30 16:01:00
79 KPT 72 บ541จ 2564 เจาะคดีไม่ติดคุก รู้ไว้ ไม่ถูกเอาเปรียบ บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม 2022-06-30 15:59:00
80 KPT 4516 อ345ก การไต่สวนและชี้มูล โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล 2022-06-30 15:57:00
81 K 230 ศ293ก 2564 กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย? : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ 2022-06-30 15:55:00
82 KPT 810 ก323ก 2564 รู้กฎหมายทวงหนี้และยึดทรัพย์ กวินท์ บุญญนนท์ 2022-06-30 15:53:00
83 K 245 ม173น 2564 แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย มุนินทร์ พงศาปาน 2022-06-30 15:52:00
84 K 2261 พ996ว 2564 ว่าด้วยการสืบพยาน : คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ ไพศาล พืชมงคล 2022-06-30 15:50:00
85 KPT 940 พ231ห 2564 หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล 2022-06-30 15:48:00
86 PE 1116.L3 ภ372ภ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ภัทรมน สาตรักษ์ 2022-06-30 15:47:00
87 K 3400 ช648ส 2564 สาระสำคัญของกฎหมายปกครอง ชูชาติ อัศวโรจน์ 2022-06-30 15:44:00
88 กฎหมายปกครอง โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรียบเทียบ ชาญชัย แสวงศักดิ์ 2022-06-30 15:41:00
89 K 2288 อ623ก 2565 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อานนท์ จำลองกุล 2022-06-30 15:39:00
90 HD 7942.5 พ161ก 2564 กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น 2022-06-30 15:37:00
91 K 3943 ฐ119ค 2564 คู่มือทวนสอบ : หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว 2022-06-30 15:34:00
92 KPT 3403 ก394ส 2564 สัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา 2022-06-30 15:32:00
93 K 1005.4 ส832ส 2564 สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-06-30 15:30:00
94 K 3179 พ164ก 2564 กฎหมายว่าด้วยศุลกากร พงษ์สิริ ตาอินทร์ 2022-06-28 16:15:00
95 K 3641 พ371 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติด พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 The Law Group 2022 2022-06-28 16:13:00
96 KPT 1630 ธ677ต 2564 เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย) ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ 2022-06-28 16:10:00
97 K 3538 ร155 2564 รวมกฎหมายก่อสร้าง ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ 2022-06-28 16:01:00
98 K 3165 ม453ห 2564 หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ มานิตย์ จุมปา 2022-06-28 15:59:00
99 KPT 3092 ส284ป 2565 ประมาลกฎหมายยาเสพติด พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที่ 2) สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-06-28 15:56:00
100 K 788 น157ก 2564 กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-ลักษณะนายหน้า นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 2022-06-28 15:54:00
101 K 1063 ป418พ 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พร้อมคำพิพากษาฎีกา ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 2022-06-28 15:50:00
102 K 2309 ป495ก 2564 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ปวินี ไพรทอง 2022-06-28 15:48:00
103 KPT 48.7 พ992ก 2564 การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน ไพโรจน์ วายุภาพ 2022-06-28 15:43:00
104 KPT 2920 พ267ก 2564 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น พรรณรัตน์ โสธรประภากร 2022-06-28 15:32:00
105 K 3840 น668ค 2564 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด นิลุบล เลิศนุวัฒน์. 2022-06-28 15:30:00
106 KPT 4692 ม484ศ 2564 ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา มารุต บุนนาค 2022-06-28 15:22:00
107 K 805 พ992ก 2564 กฎหมายลักษณะมรดก : รวมกฎหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา จิตติ ติงศภัทิย์ 2022-06-28 15:19:00
108 K 3165 ก767ห 2564 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 2022-06-28 15:18:00
109 K 3240 ป493ส 2564 สิทธิทางรัฐธรรมนูญ ปวริศร เลิศธรรมเทวี 2022-06-28 15:14:00
110 K 1104 ส284ค 2564 คดีเช่าซื้อ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-06-28 15:11:00
111 K 2300 ส459ห 2565 หลักและคำพิพากษา : กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง คดีอาญา สหรัฐ กิติ ศุภการ 2022-06-28 15:08:00
112 K 215 ว188ป 2564 ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2022-06-28 15:05:00
113 KPT 955.5 ส284ค 2564 คดีบัตรเครดิต บัญชีเดินสะพัด สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-06-28 15:03:00
114 KPT 874 ส284ห 2564 คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2022-06-28 15:01:00
115 KPT 3092 ก768อ 2564 อุทธรณ์-ฎีกา คดียาเสพติด ภาคปฏิบัติ (ทรี อิน วัน) เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 2022-06-28 14:58:00
116 KPT 1630 ก768พ 2564 พื้นฐานทนายความรุ่นใหม่ เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 2022-06-28 14:54:00
117 K 3641 ส832ป 2565 ประมวลกฎหมายยาเสพติด และวิธีพิจารณาคดี สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-06-28 14:51:00
118 K 1063 ช195ค 2564 คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : การปฏิบัติงานคดีเช็คและความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค ชยาธร เฉียบแหลม 2022-06-25 13:37:00
119 K 2390 พ371 2565 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฉบับสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 2022-06-25 13:34:00
120 K 5510 ว559ก 2565 กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2022-06-25 13:32:00
121 K 4021 ส832ก 2564 กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-06-25 13:29:00
122 K 1241 ป524ค 2564 คู่มือ : แนวทางการป้องกันปราบปราม การฉ้อฉลประกันภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานคดีประกันภัย ปัญญา ชะเอมเทศ 2022-06-25 13:23:00
123 K 3400 ร155 2565 รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2565) คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 2022-06-25 13:17:00
124 JQ 1745.A5 น114ร 2564 รวมกฎหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ นคร พจนวรพงษ์ ; ชาลี ทัพภวิมล และเดชา ยิ้มทำนวย 2022-06-25 13:13:00
125 KPT 4070 ส832ค 2564 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-06-25 13:01:00
126 K 3293 ข262ค 2564 คดีเลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีพิจารณาคดีเลือกต้งท้องถิ่น ขวัญชัย เผ่าเต็ม 2022-06-25 12:59:00
127 K 564.C6 ส832ก 2564 การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-06-25 12:55:00
128 KPT 542 ส832ผ 2564 ผัว-เมีย กับเรื่องของกฎหมาย สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2022-06-25 12:55:00
129 K ส728ค 2564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรม สิพิม วิวัฒนวัฒนา 2022-06-25 12:52:00
130 PE 1116.L6 น696ภ 2565 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต นิสิต อินทมาโน 2022-06-25 12:48:00
131 KPT 68 ส274ค 2564 ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป สมยศ เชื้อไทย 2022-06-25 12:45:00
132 KPT 3510.5 ร639ห 2564 หมิ่นประมาท รุ่งวิทย์ มาศงาม 2022-06-25 12:41:00
133 KPT 1749 จ158ค 2564 คำร้อง คำขอ คำแถลง และคำบอกกล่าว พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเนติบัณฑิต 15 สมัย และตัวอย่างคำร้อง จรัส กาญจนขจิต 2022-06-25 12:38:00
134 K 2261 ส752ก 2564 กฎหมายพยาน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563) สุจิต ปัญญาพฤกษ์ 2022-06-25 12:35:00
135 KPT 2920 อ885ค 2564 คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล 2022-06-25 12:33:00
136 K 3165 ร165ค 2564 คดี MILLER กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา รวินท์ ลีละพัฒนะ 2022-06-25 12:30:00
137 K 1005.4 ท189ก 2564 กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2022-06-25 12:28:00
138 K 3150 ว188ค 2564 คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2022-06-25 09:18:00
139 K 3943 จ242ก 2565 กฎหมายระหว่างประเทศ จันตรี สินศุภฤกษ์ 2022-06-25 09:14:00
140 JQ 1748 ธ661ร 2565 ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน ธีระ สุธีวรางกูร 2022-06-25 09:06:00
141 HG 4661 ค129ค 2565 ความลับของหุ้นเติบโต นายแว่นลงทุน 2022-06-24 10:10:00
142 HG 6041 น163ว 2565 วัยรุ่นอยากเทรด นิธิดล มุสิกานุช 2022-06-24 10:06:00
143 HG 1710 พ282ก 2565 กำเงินหมื่น ลงทุนในทองคำ กองทุนรวม NFT และ Cryptocurrency พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ 2022-06-24 10:04:00
144 HG 1710.3 พ282ห 2565 เหรียญไหน ปัง! ในยุค Metaverse พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ 2022-06-24 09:58:00
145 HG 221 ธ663ช 2564 ชนะขาดตลาดคริปโทและบิตคอยน์ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 2022-06-24 09:54:00
146 HD 45 ธ149ด 2563 Digital transformation canvas : โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 2022-06-24 09:49:00
147 HF 5549.5.M63 ต153ก 2564 Gamification เกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม ตรัง สุวรรณศิลป์ 2022-06-24 09:44:00
148 HG 179 ก764ล 2565 ลงทุนแบบ (ไม่) ฟลุค เกริกพล มัสยวาณิช 2022-06-24 09:42:00
149 HF 5415.5 ศ285ก 2564 การจัดการบริการ ศลิษา ภมรสถิตย์ 2022-02-23 13:14:00
150 G 155.T5 จ731ก 2564 การจัดการการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เจริญชัย เอกมาไพศาล 2022-02-23 13:10:00
151 HF 5415 ส761ห 2564 หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ สุชาติ ไตรภพสกุล 2022-02-23 13:07:00
152 HF 5415.15 อ985ค 2564 คิดแบบ LEAN : วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันล้มเหลว Dan Olsen 2022-02-22 15:42:00
153 HF 5386 พ125ท 2564 ทำธุรกิจแบบผู้ชนะในทุกสถานการณ์ พงศธร ธนบดีภัทร (นพ พงศธร) 2022-02-22 15:10:00
154 HD 1375 ส979ก 2564 การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โสภณ พรโชคชัย 2022-02-22 15:06:00
155 HD 62.5 ก412ก 2564 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 2022-02-22 14:56:00
156 HD 32.25.T5 ท234ค 2559 คัมภีร์ "มหาเศรษฐี" ของบุรุษที่รวยที่สุดในเมืองไทย ทศ คณนาพร 2022-02-17 13:42:00
157 HD 62.7 ก768ธ 2557 ธุรกิจเพ็ทช็อปพารวย เกรียงศักดิ์ มั่นเจาะ 2022-02-17 13:22:00
158 G 155.A1 ก124ก 2564 การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภาคใต้พลวัตโลก กนกกานต์ แก้วนุช 2022-02-17 13:15:00
159 HF 5415 ค183ก 2564 การตลาด 5.0 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya และ Iwan Setiawan, เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, แปล 2022-02-17 13:19:00
160 HD 37 ว768อ 2564 องค์การและการจัดการร่วมสมัย วิษณุ สุมิตสวรรค์ 2022-02-18 15:13:00
161 BQ 4190 จ241บ 2564 บริหารคนเชิงพุทธ จันทร แสงสุวรรณวาว 2022-02-18 15:35:00
162 HD 70.J3 ช576ท 2564 ทำแบบญี่ปุ่น สำเร็จแบบญี่ปุ่น : การดำเนินกิจการ 100 ปีที่ยั่งยืน มากิ ชิโอ 2022-02-18 15:45:00
163 HD 30.29 บ897ค 2564 คู่มือทดสอบไอเดียธุรกิจ David J. Bland และ Alex Osterwalder 2022-02-18 15:53:00
164 HD 30.28 อ945ต 2564 โตอย่าง AMAZON คิดอย่าง BEZOS สตีฟ แอนเดอร์สัน 2022-02-18 15:28:00
165 HD 38.2 ภ363บ 2559 Big idea สร้างธุรกิจให้รวย เร็ว แรง จากซีอีโอโลก ภัทระ ฉลาดแพทย์ 2022-02-17 13:51:00