จำนวนหนังสือที่ออกให้บริการ
ประจำปีการศึกษา 2565
 
ปีการศึกษา 2565
Aug 65
Sep 65
Oct 65
Nov 65
Dec 65
Jan 66
Feb 66
Mar 66
Apr 66
May 66
Jun 66
Jul 66
รวม
จำนวนหนังสือ
215
163
61
66
77
150
32
81
71
36
          * หมายเหตุ   จำนวนหนังสือที่ออกให้บริการ จำนวน (เล่ม)
Last updated : June 2, 2023 9:52 AM