จำนวนผู้เข้าชม : 1,747

e-Book

# Call Number ชื่อ ผู้แต่ง วันที่
1 LB 2369 ด174ข 2565 เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท [Cu-eBook] ดวงเด็ด ย้วยความดี 2022-05-26 15:41:00
2 HD 57.7 ว712ท 2557 ภาวะผู้นำ : ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน วิโรจน์ สารรัตนะ 2021-12-25 11:45:00
3 HF 5415.13 ด493ก 2556 การตลาดสร้างสรรค์ ดำรงค์ พิณคุณ 2021-12-25 12:08:00
4 HF 5415.13 ด493ก 2556 ไอเดีย การตลาด ดำรงค์ พิณคุณ 2021-12-25 12:14:00
5 HF 5549.5.M3 ม565บ 2547 บริหารคนโดยองค์รวม มิชิตา จำปาเทศ 2021-12-25 11:01:00
6 HF 5415 ค183ก 2564 การตลาด 5.0 ฟิลิป คอตเลอร์ 2021-12-25 11:04:00
7 HD 37 จ214ก 2549 การจัดการยุคใหม่ :กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน จักร ติงศภัทิย์ 2021-12-25 11:26:00
8 HD 57.7 อ141พ 2550 พัฒนาทักษะผู้นำแบบมืออาชีพ จอห์น อแดร์ ; มธุรส กุลจินต์ แปล 2021-12-25 11:29:00
9 HF 5548.325.C6 ว235ห 2559 หาวห่าว Marketing การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห! วรมน ดำรงศิลป์สกุล 2021-12-24 16:20:00
10 HD 30 ส755บ 2551 บริหารแบบย้อนศร สุจินต์ จันทร์นวล 2021-12-24 16:29:00
11 HF 5549.5.M3 ส746ก 2563 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน สุธินี ฤกษ์ขำ 2021-12-24 13:41:00
12 HF 5415 ห159ห 2554 ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ หนุ่มเมืองจันท์ 2021-12-24 13:57:00
13 HF 5415.12.C6 ว235ห 2561 เหินห่าว Business : อยากเก่งธุรกิจต้องคิดอย่างจีน วรมน ดำรงศิลป์สกุล 2021-12-24 14:48:00
14 HD 30.2 อ883น 2564 นวัตกรรมการจัดการ เอกวิทย์ มณีธร 2021-12-24 13:33:00